Vlasvezel

Vlasstrooisel
Vlas is een textielplant met blauwe bloemen, het is een zuiver natuurproduct.

ABSORBTIEVERMOGEN: 12 MAAL HOGER DAN STRO EN 4 MAAL HOGER DAN HOUTKRULLEN

Verpakking
Verkrijgbaar in samengeperste balen met een gewicht van ca. 20 kg

Gebruiksaanwijzing 
Voor een paardenbox van 9 à 12 m2 gebruikt u de eerste keer 3 tot 4 balen voor de ondergrond. Vervolgens gedurende de eerste maand ca. 3 zakken en de daarop volgende maanden ca. 4 zakken per maand.

 • Verwijder dagelijks de paardenvijgen en urineplassen.
 • Verlucht de bovenzijde van het stalstrooisel grondig.
 • Breng het proper vlasstrooisel van de zijkanten naar het midden.
 • Laat de onderzijde van het vlasstrooisel rusten, deze werkt als filter en dankzij de structuur van het vlasstrooisel is de absorptie duurzaam.
 • Gemiddeld één zak per week toevoegen (langs de zijkanten).
 • Het vlasstrooisel om de 10 à 16 weken volledig vernieuwen, dit kunt u naar eigen inzicht bepalen.
 • U mag vlasstrooisel vermengen met houtkrullen of als onderlaag voor een ander strooisel gebruiken. 
 • Het vlasstrooisel wordt zelden door paarden gegeten, mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, besprenkel het strooisel dan met azijnwater.

Voordelen van vlasstrooisel zijn:

 • Minder arbeidsintensief.
 • Kleinere afvalstroom.
 • Snellere compostering van de mesthoop (zeer geschikt voor tuin of weiland).
 • Constante kwaliteit.
 • Voordelig in gebruik.